Login:

Scarlett SL-1549

heruntergeladen wurde: 4123Dateigröße: 639 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Fleischwolf

To parasti gatavo no aitas galas un kviesu putraimiem, kurus samal vienveidîgâ masä. No samaltâs masas izveido dobjus rullîsus, kurus aizpilda ar rupjäk samalto masu ar garsvieläm un apcep ellâ. • Kubbe pagatavosanai samontëjiet galas malamo masînu kâ parâdïts 1.A attëlâ • Izlaidiet ieprieks samalto masu caur kubbe uzgali • Sagrieziet izveidojusos dobjo rullîti vëlama garuma gabalinos • Piepildiet rullîsus un aizspiediet to galus • Apcepiet kubbe ellâ MÄJAS DESAS PAGATAVOSANA • Desas pag

Scarlett SL-1545

heruntergeladen wurde: 3515Dateigröße: 416 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Kaffeemühlen

ilve 4 G B COFFEE GRINDER 5 RUS КОФЕМОЛКА 6 CZ KAVOMLYNEK 7 BG КАФЕ МЕЛ АЧКА 8 P L MLYNEK DO KAWY 9 RO RASNITA DE CAFE A 10 UA КАВОВИЙ МЛИНОК 11 SCG МЛИНЗАКАФУ 12 EST KOHVIVESKI 13 LV KAFIJAS DZIRNAVI^AS 14 LT KAVOS MALYKLE 15 H KAVEDARALO 16 KZ КОФЕ¥НТАГЫШ 17 D KAFFEEMÜHLE 18 CR MASINA ZA MLJEVENJE KAVE SCARLETT GB DESCRIPTION 1. Transparent lid 2. Start button 3. Housing CZ POPIS 1. Prûhledné víko 2. Ovládací tlacítko 3. Tëleso spotrebice PL OPIS 1. Przezroczysta pok

Scarlett SL-1542

heruntergeladen wurde: 9394Dateigröße: 501 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Standmixer

19 SL-1542 • Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel. • Ne húzza, tekerje a vezetéket. • Ne próbálja kiszedni a konténerbol a végterméket vagy a folyadékot addig, amíg a vjnjh mukodik, várja meg amíg a motor teljesen leáll. • Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel. • A készülék lehetové teszi a gyors és eredményes munkavégzést. Viszont a folytonos mükodés ne legyen tobb 1 percnél. • Ne rakjon a konyhai szeletelogép forró hozzávalót (> 70 °C). ELOKÉSZÍTÉS • Mos

Scarlett SL-1531

heruntergeladen wurde: 2795Dateigröße: 353 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Haartrockner

Radus gedim^ kreipkités [ artimiausiq Serviso centrq. DÊMESIO: • Sekite, kad [ oro vedancias skyles nepatektu plaukai, dulkés arba pukas. • Neuzdarykite [einancias ir iseinancias oro vedancias skyles - variklis ir sildomi elementai gali sudegti. • Bukite atsargus, darbo metu antgaliai labai ikaista! 11 SL-1531 DARBAS • Pilnai isvioniokite maitinimosi laidq. • Uzdékite antgal[. • Pajunkite prietaisq prie elektros tinklo. • Greici^ jungikliais / oro srovés temperaturos nstatykite pagei

Scarlett SL-1530

heruntergeladen wurde: 8888Dateigröße: 350 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Haartrockner

SCARLETT 4 GB HAIR DRYER 4 RUS ФЕН 5 CZ VYSOUSEC VLASÜ 5 BG СЕШОАР 6 PL SUSZARKA DO WLOSOW 7 RO FEON 7 UA ФЕН 8 SCG ФЕН 9 EST FÖÖN 9 LV FiNS 10 LT PLAUKy DZIOVINTUVAS 10 H HAJSZARlTO 11 KZ ФЕН 12 CR SUSILO ZA KOSU 12 D HAARTROCKNER 2 SL-1530 GB DESCRIPTION 1. Concentrator 2. Housing 3. Air inlet 4. 2 speeds setting switch 5. COOL SHOT button 6. Foldable handle 7. Hanging loop 8. Cord swivel protection BG ОПИСАНИЕ 1. Наставка - кондензатор 2. Корпус 3. Въздушни отв

Scarlett SL-1503

heruntergeladen wurde: 4799Dateigröße: 814 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Wasserkocher

Kai prietaise néra vandens, arba vandens yra mazai, jis automatiskai issijungia. Atsitikus tokiai situacijai, palaukite ne maziau kaip 10 minuci^ kol virdulys atvés, ir vél galite pilti vandeni. PAKARTOTINAS [JUNGIMAS • Tuo atveju, kai virdulys kq tik uzviré ir automatiskai issijungé, o Jums reikia vél pasildyti vandeni, palaukite 15-20 sekundzi^ ir pakartotinai ijunkite prietaisq. VALYMAS IR PRIEZIÛRA • Atidenkite dangti ir ispilkite visq vandeni pro angq. • Pries valydami virduli visada i

Scarlett SL-1500

heruntergeladen wurde: 7789Dateigröße: 612 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Wasserkocher

Nenovietojiet tëjkannu uz karstäm virsmäm, kä arî pie siltuma avotiem (piemëram, elektroplîtîm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem. • Nekad neatstâjiet ieslëgtu ierTci bez uzraudzîbas. • Neatlaujiet bërniem izmantot ierTci bez pieauguso uzraudzîbas. • Izmantojiet ierTci tikai ar barosanas bâzi no komplekta. Aizliegts to izmantot citâm vajadzïbâm. • Nedrîkst nonemt tëjkannu no barosanas bäzes täs darbîbas laikä, säkumä atslëdziet to. • Pirms ieslêgsanas pärliecinaties, ka väcins ir bl

Scarlett SC-987

heruntergeladen wurde: 5047Dateigröße: 368 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Luftbefeuchter

Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite j[ nuo elektros tinklo ir kreipkites [ Serviso centra patikrinimui. • Nesinaudokite prietaisu voniose ir prie vandens. • Neleiskite vaikams zaisti su prietaisu. • Nenaudokite reikmen^ neieinanci^ [ pristatimo komplektq. • Nenaudokite prietaisq su sugadintu elektros laidu. • Nebandikite savarankiskai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkites [ artimiausiq Serviso centrq. • Stebékite kad elektros laidas neliest^ astri

Scarlett SC-986

heruntergeladen wurde: 1868Dateigröße: 320 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Luftbefeuchter

Prietaisas nera skirtas pramoniniam naudojimui. • Naudoti tik patalpose • Visada isjunkite pritaisq is elektros tinklo pries valymq, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas. • Elektros sroves nutrenkimo arba uzsidegimo vengimui , nenardinkite prietaiso [ vanden[, arba kitus skiscius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite j[ nuo elektros tinklo ir kreipkites [ Serviso centrq patikrinimui. 16 SC-986 • Nesinaudokite prietaisu voniose ir prie vandens. • Neleiskite vaikam

Scarlett SC-985

heruntergeladen wurde: 705Dateigröße: 345 kb    Hersteller: Scarlett  
Kategorie: Luftbefeuchter

Prietaisas néra skirtas pramoniniam naudojimui. • Naudoti tik patalpose • Visada isjunkite pritaisq is elektros tinklo pries valymq, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas. • Elektros srovés nutrenkimo arba uzsidegimo vengimui , nenardinkite prietaiso [ vanden[, arba kitus skiscius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite j[ nuo elektros tinklo ir kreipkites [ Serviso centrq patikrinimui. • Nesinaudokite prietaisu voniose ir prie vandens. • Neleiskite vaikams zaisti su p

Kategorien