Login:
Stimmen - 8, Durchschnittliche Bewertung: 3.4 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-1037

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 291.22 kb
Dateiname: Scarlett-SC-1037-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplhrukendebgethucsltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-1037
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Ha ez megWrtént, mieiött újbói hasznáiná a készüiéket - eiienörizze mütódését szakember segítségévei. • Ne hasznáija a készüiéket sérüit vezetékkei, csatiakozódugóvai, vaiamint azután, hogy ütôdést szenvedett, vagy más miiyen képen károsodva voit. Forduijon a közeii szakszervizbe. • Figyeijen, hogy a vezeték ne érintkezzen éies, forró feiüiettei. • A készüiék áramtaianítása közben fogja a csatiakozódugót, ne húzza a vezetéket. 16 SG-ЮЗУ • A készüiéket száraz, sima feiüietre sziiárdan keii feiáiiítani. Ne áiiítsa a készüiéket forró feiüietre, vaiamint ne tartsa azt, meieget kibocsátó készüiékek (péidáui, viiianysütö), függöny közeteben, és függö poicok aiatt. • Soha ne hagyja feiügyeiet néiküi a bekapcsoit készüiéket. • Feinöttek eiienorzése néiküi ne engedje gyereknek hasznáini a készüiéket. • Ne érjen forró feiüiethez. • Áramütés, készüiékkárosodás eikerüiése érdekében ne hasznáijon késziethez nem tartozó tartozékot. • Gsak megtöitött víztartáiiyai hasznáija a készüiéket. • A kávé eikészítéséhez csak hideg vizet hasznáijon. ELÓKÉSZÍTÉS • Annak érdekében, hogy kitunö ízu kávét kapjon, készítsen 2-3 fözetet friss vízzei, de ne adagoijon kávét a szuröbe. JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE • Az eszpresszó kávé eikészítése közben a forró víz magas goznyomás hatása tóvetkeztében keresztüifoiyik az öröit kávén. Ez adja az eszpresszó kávé egyedi aromáját, és erös íz viiágát. Ajániatos megfeieiöen megpörköit és öröit kávét hasznáini. • Öntsön a szuröbe megfeieiö mennyiségu öröit kávét és egyeniítse ei a tömöntövei. • Iiiessze vissza a szuröt a fogiaiatba. • Heiyezze vissza a tartót és fordítsa ei az óramutató járásának eiienkezö irányába, amíg rögzüini fog. • Óvatosan emeije fei a víztartáiyt és vegye ie azt. • Nyissa ki a víztartáiy fedeiét és töitse meg a tartáiyt vízzei a szükséges szintig. FIGYELEM! A beöntött víz ne iépje túi a maximáiis jeizést. • Heiyezze vissza a víztartáiyt. • Eiienörizze, hogy a gozfúvóka szabáiyzója zárva van. • Ennek érdekében fordítsa ei a gozadagoió kart az óramutató járásának irányába. • Nyomja meg a mütódési jeizofény gombot. • Ekkor kigyúi a mütódési és a gôzjeizôfény. • Amikor a víz megmeiegszik a tartáiyban a gôzjeizôfény eiaiszik, és idöröi-idöre égni kezd, amikor bekapcsoi a vízmeiegíto a megfeieiö vízhomérsékiet fenntartása érdekében. • Rakjon csészét a fogiaiat mindegyik kivezetö furata aiá. • Amikor a víz eiéri a megfeieiö homérsékietet, nyomja meg az Espresso jeizofény gombot (S-1Q perc múiva). • Kigyúi a megfeieiö jeizofény. • Amikor a kész kávé megtöiti a csészéket, újra nyomja meg az Espresso jeizofény gombot, és megszunik a kávé adagoiása, a jeizofény eiaiszik. FIGYELEM: Amíg a forró víz goznyomás alatt keresztülfolyik az örölt kávén, ne mozdítsa el a szüró foglalatát, ne nyissa ki a fedót. GAPPUGGING KÉSZÍTÉSE • A cappuccino vaiójában eszpresszó kávé, forró tejböi készüit finom hab hozzáadásávai. • Öntsön a csészébe a ...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien