Login:
Stimmen - 6, Durchschnittliche Bewertung: 4.3 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-1099

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 418.22 kb
Dateiname: Scarlett-SC-1099-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruukendebgetlv
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-1099
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Ако jeno Hnje готово у задато време, прекините куваже. Сувише дуготра]на обрада може да доведе до запалежа. НАПОМЕНА: Не користите кесе од сме^ег папира за припремаже кокица и не npoöajTe да искористите остатке зрна. Не CTaB^ajTe паковаже са кокицама непосредно на стакпени тажир, поставите га на обични тажир. НАПОМЕНА: У време обраде у микроталасно] пеПи производе]е потребно окретати. • По истеку задатог времена nefi fie се аутоматски исклучити, чупе се звучни сигнал. НАПОМЕНА: Ако су врата отворена, nefi Hefie да ради. ЧИШЪЕ№Е И ОДРЖАВАЪЕ • Пре чишпежа уклучите и исклучите nefi из електричне мреже. • Сачекаде да ce nefi потпуно охлади. • Обришите контролну таблу, сполне и унутрашже површине, стакпени тажир влажном крпом са детергентом. • Не користите агресивне или абразионе материале. • Како бисте уклонили HenpnjaTaH мирис, HacnnajTe у било Kojy дубоку посуду, погодну за микроталасну nefi, чашу воде са соком ¿едног лимуна и ставите у nefi. Подесите TajMep за 5 минута, прекидач радних режима ставите у максимални пoлoжaj. Када ce 3a4yje звучни сигнал и nefi се исклучи, извадите посуду и обришите зидове рерне сувом тканином. ЧУВАШЕ • Уверите се да je nefi искручена из електричне мреже и потпуно се охладила. • Испуните све захтеве поглавла “ЧИШЪЕ1ЪЕ И ОДРЖАВА1ЪЕ”. • 4yeajTe nefi са мало отвореним вратима на сувом чистом месту. EST KASUTUSJUHEND OHUTUSNÖUANDED Väär kasutus vöib pöhjustada seadme riket ja seadme kasutaja tervist kahjustada. Enne seadme esimest vooluvörku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvörgu andmetele. TÄHELEPANU! Toitejuhtme pistikul on olemas maandusjuhe ja -kontakt. Ühendage seade ainult vastava maandusega pistikuga. Antud seade on möeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet väljas. Eemaldage seade vooluvörgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata. Ärge laske lastel seadmega mängida. Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti. SC-1099 17 • Arge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega. • Arge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea körvaldamiseks vöi tarvikute äravahetamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole. • Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu. • Arge tömmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse. • Kasutage mikrolaineahju ainult toidu valmistamiseks. Arge kuivatage selles riideid, pabereid vöi muid esemeid. • Arge pange ahju toiduained hermeetiliselt suletud pakendis (purkides, pudelites jm). • Et toiduained ei läheks valmistamise ajal löhki, enne mikrolaineahjusse panemist, tehke kartulite, öunte, kastanite kövas koores jms auke noaga vöi kahvliga. • Mikrolaineahjus süttimise vältimiseks on vajalik: • vältida toidu kinnikörbemist pikaajalise valmistamise tulemusena; • panna toiduained mikrolaineahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita; • süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvörgust. • Arge lülitage tühja kambriga ahju sisse. Arge kasutage kambrit millegi hoidmiseks. • Mikrolaineahi ei ole ette nähtud toiduainete konserveerimiseks. • Arge asetage toiduaineid otse kambri pöhjale, kasutage resti vöi alust. • Alati kontrollige valmistoidu temperatuuri, eriti, kui see on ette nähtud lastele. Arge andke rooga lauale kohe pärast valmissaamist, laske sellel enne serveerimist natuke jahtuda. • Pidage retseptidest kinni, kuid hoidke meeles, et möned toiduained (moosid, pudingud, mandli-, suhkru, sukaaditäidised) lähevad kuumaks väga kiiresti. • Lühiühenduse ja ahju riknemise vältimiseks ärge laske veel sattuda ventilatsiooniavadesse. TÄHELEPANU: • Toiduvalmistamiseks kasutage spetsiaalseid nöusid, ärge asetage toitu vahetult klaasalusele, v.a juhtumitel, kui see on retseptis soovitatud. • Kasutage ainult nöusid, mis on ette nähtud mikrolaineahjus kasutamiseks. • Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nöusid kasutage vastavalt tootja instruktsioonidele. • Pidage meeles, et toit kuumeneb mikrolaineahjus kiiremini kui nöud, seepärast olge ettevaatlik ahjust nöude väljatöstmise ajal, olge ettevaatlik kaane avamisel, väljuv aur vöib tuua kaasa pöletusi. • Eemaldage eelnevalt toiduainetelt vöi nende pakenditelt metallribad ja foolium. • Mune koores ei tohi mikrolaineahjus valmistada. KÜPSETUSNÖUD • TÄHELEPANU! Vaadake märgistust toidunöude peal ja järgige tootja instruktsioone. KÓLBLIK • Kuumakindel klaas - sobivaim nöude materjal. • Soojakindel plastmass - ärge kasutage rasva- ja suhkrurikka toidu valmistamiseks. Arge sulgege tihedalt kaant. • Fajanss ja portselan - sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks, v.a kullatud, höbetatud vöi dekoratiivsete metallelementidega. • Spetsiaalne pakend (paber, plastmass jt.), mis on möeldud mikrolaineahjus kasutamiseks - järgige rangelt tootja instruktsioone. KÓLBMATU • Kile toiduainete säilitamiseks, samuti ka soojakindlad kilek...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien