Login:
Stimmen - 5, Durchschnittliche Bewertung: 4.6 ( )

Anleitung Candy, modell CS2 085

Hersteller: Candy
Dateigröße: 1.48 mb
Dateiname: Candy-CS2_085-CS2_105-CS2_125-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplendeskcs
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Es handelt sich um einen kompletten Waschzyklus für Wäschestücke, die nur mit der Hand gewaschen werden können. Das Programm erreicht eine Höchsttemperatur von 30°C und endet mit 2 Spülgängen und einem Schonschleudergang. SPEZIALPROGRAMM "SPÜLEN" Das Programm Spülen führt drei Spülgänge aus mit letztem Schleudergang, der evtl. reduziert oder ganz ausgeschlossen werden kann (drücken Sie die entsprechende Taste). Geeignet zum Spülen jedweder Gewebeart, z.B. nach dem Waschen per Hand. SPEZIALPROGRAMM "EXTRASCHLEUDERN" Dieses Spezialprogramm führt einen Intensivschleudergang (die Schleuderdrehzahl kann evtl. durch Drücken der entsprechenden Taste reduziert werden). ABPUMPEN Das Programm pumpt das Wasser nur ab. © 4. Specialnf programy RUCNf PRANf 30° Pracka je vybavena take pracim cyklem pro jemne tkaniny. Tento cyklus je nazyvan "Rucni prani". Program "rucniho prani" je vhodny pro tkaniny, ktere se jinak perou vyhradne rucne. Program dosahne maximalni teploty 30° C a je zakoncen dvema machacimi cykly a jemnym odstredenim. SPECIÂLNÎ PROGRAM “MÂCHÂNΔ Tento program provâdi 3 mâchâni prâdla s prûbëznÿm odstred'ovânim (které Ize pripadnë snizit nebo zrusit pomoci prislusného tlacitka). Pouzivâ se pro mâchâni vsech typû tkanin, napr. i po prani v ruce. SPECIÂLNÎ PROGRAM “VELMI RYCHLÊ ODSTREDËNΔ Tento program provâdi odstred'ovâni pri maxlmâlni rychlosti (kterou Ize pripadnë snizit nebo zrusit pomoci prislusného tlacitka). POUZE VYPOUSTËNÎ Program vypoustëni provede vypustëni vody. © 4. SPECIALS SPECIAL "HAND WASH" This washing machine also has a gentle Hand Wash programme cycle. This programme allows a complete washing cycle for garments specified as "Hand Wash only"on the fabric care label. The programme has a temperature of 30°C and concludes with 2 rinses and a slow spin. SPECIAL "RINSE" PROGRAMME This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for rinsing any type of fabric, eg. use after handwashing. SPECIAL "FAST SPIN” PROGRAMME Programme "FAST SPIN" carries out a maximum spin (which can be reduced by using the correct button). DRAIN ONLY This programme drains out the water. 53 © PROGRAM „MIX AND WASH SYSTEM” Jest to wytqczny patent CANDY i ma 2 wielkie zalety dla uzytkownlka: • mozna prac razem rozne typytkanin (np. bawetn^ + tkaniny syntetyczne itp.) NIE FARBUJACE. • pranie w tym programie daje znaczne oszcz^dnoscl energii elektrycznej. Program „Mix and Wash” ma temperature 40°C, i naprzemienne fazy obrotow b^bna: dynamiczne (szybkie obroty b^bna) i statyczne (namoczona bielizna jest w fazie spoczynku). Z tego powodu czas trwania tego cyklu jest wydtuzony prawie do 3 godzin. Zuzycle energii dla catego cyklu wynosl tylko 850W/h. UWAGA: • plerwsze pranie tkanin kolorowych nalezy wykonac oddzielnie nle mieszajqc kolorow. • W zadnym wypadku nie nalezy prac razem tkanin kolorowych farbujqcych. PROGRAM SZYBKI 32...

Dieses Handbuch ist für folgende Modelle:
Waschmaschinen - CS2 105 (1.48 mb)
Waschmaschinen - CS2 125 (1.48 mb)

BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien