Login:
Stimmen - 3, Durchschnittliche Bewertung: 5 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-8001

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 382.98 kb
Dateiname: Scarlett-SC-8001-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplukendebgethulvltro
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Griezieties tikai servisa centrâ. TEHNISKIE PARAMETRI Maksimâlâ jauda, m3/h 380 Apgaismojums (lampas ar cokolu E14), gb. 1 x 40V, Metâliskais filtrs, gb. 1 14 SC-8001 LT EKSPLUATAVIMO SALYGOS SAUGOS PRIEMONÉS • [rengti ir pajungti istraukiamqj[ ventiliatoriq gali tik kvalifikuoti specialistai. • Neteisingas prietaiso [rengimas ir eksploatavimas gali atvesti prie nelaimingo atsitikimo ir padaryti materialinès zalos. • Pries pirm^ kart^ jungiant patikrinkit, ar atitinka prietaiso techniniai duomenys, kurie yra nurodyti ant lipduko, elektros tinklo parametrams. • Naudoti tik buitinèms tikslams atitinkamai Eksploatavimo instrukcijos duomenq.. Prietaisas néra skirtas naudoti gamybiniams tikslams. • Nenaudoti uz patalpos ribq. • Pries pradedant valym^ ar jeigu Jus juo nesinaudojate visuomet atjunkite prietaiso nuo elektros tinklo. • Atradus prietaiso darbe trukumus kreipkitès pagalbos tik pas kvalifikuotus specialistus ir juokiu budu nebandykite atlikti remonta savarankiskai. • Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra sugedès ar yra pazeistas maitinimo laidas. • Stebèkite, kad maitinimo laidas neliesti astriq briaunq ir karsto pavirsiaus. • Istraukiamasis ventiliatorius visuomet turi buti [rengtas centre virs virimo plokstès. • Minimalus atstumas tarp zemutinio istraukiamojo ventiliatoriaus pavirsiaus iki elektros plitelès pavirsiaus sudaro 65 sm., o dujq plitelés - 75 sm. • Patikrinkit, kad istraukiamojo ventiliatoriaus maitinimo laidas montavimo metu nebutu uzspaustas. • Nenaudokit istraukiamqj[ ventiliatoriq be aliuminio filtro. • Bukite ypatingai atsargus su atdara ugnim po ¡jungtu istraukiamuoju ventiliatorium. Neuzmirskite apie tai, kad perkaitinti taukai gali uzsidegti. Uzsidegus nedelsiant isjunkit istraukiamqj[ ventiliatoriq ir atjunkit j[ ir plitele nuo elektros tinklo. • Metalin[ filtr^ reikalinga reguliariai valyti, nes jame susikaupia taukai, kurie lasant ant kaitvietès gali sukelti gaisr^. DARBO REZIMAI • Istraukiamasis ventiliatorius gali dirbti dvejuose skirtinguose rezimuose: - isvedant or^ per ventiliacijos kanal^i istraukiamqj[ vamzd[; - oro recirkuliacija per metalin[ filtr^. ISTRAUKIMAS (PAV.1) • Uzterstas virtuvinis oras praeina per metalin[ filtr^ ir isvedamas [ isore. Virtuvéje pasilieka svarus oras be kvapo. • Virtuviniq dCimq sunkiosios dalytes sulaikomos metaliniame filtre. DÊMESIO: • Or^ is istraukiamojo ventiliatoriaus reikalinga isvesti tik per specialiai tam skirtus kanalus. • Jeigu istraukiamasis ventiliatorius dirba kartus su deganciq zidiniq ar su kitais dujq, skystu naftos produktq ar tvirto kuro prietaisas, reikalinga parupinti gryno aro degimui (pavyzdziui, atidaryti orlaide). • Pagal sugos technikos taisykles, patalpoje su atdaros ugnies saltiniais oro spaudimas neturi virsyti 4 na (Pa) (0,04 MEap (mBar.) RECIRKULIACIJA (PAV.2) • Uzterstas oras praeina per metalin[ filtr^ ir jau isvalytas grazinamas i patalp^. DARBAS PASIRUOSIMAS DÊMESIO: • Pries pradedant naudotis isimkite apsaugine putplascio tarpe is po stiklo ...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien