Login:
Stimmen - 4, Durchschnittliche Bewertung: 4.8 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-337S

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 277.94 kb
Dateiname: Scarlett-SC-337S-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplendebgethucslvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-337S
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Po kai kurio laiko dümai turi isnykti. • Nuimkite apsaugin[ antvalkt[ nuo darbo pavirsiaus ir nuvalykite j[ minkstu audiniu. DARBAS • TEMPERATURINAI REZIMAI • Pries pradedant darba [sitikinkite, kad ant gaminio, kur[ Jüs ruosiatés liginti, yra etikété su nurodimais del apdirbimo sito konkretaus gaminio; laikykités duotujq nurodymq. • Nustatykite termo reguliatoriqj padét[, atitinkanci^ audéklo tipui, kuri Jus ruosiatés liginti: ZENKLIUKAS AUDÉKLO TIPAS ?í><í Gamin[ nerekomeduojama liginti • Sintetika, Neilonas, Akrilas, Poliesteris, Viskoza •• Vilna, Silkas ••• Medvilné, Linas igintuv^ pri elektros tinklo. Uzsidegs sviesos sildymosi indikatorius. • Pajunkite • Kai indikatorius uzges, galima pradéti liginti. • Jaigu Jus nustatéte mazesn^ temperatura, tai pries pratesdami darbq, rekomenduojama palaukti kol uzsidegs sildimosi indikatorius. VANDENS REZERVUARO UZPILDYMAS • Pries [pilant vanden[ atjunkite ligintvu^ nuo elektros tinklo. • Pastatikite ligintuvo horizontaliai (ant pedos). • Atsargiai [pilkite vanden[ [ rezervuar^. • Persipildymo isvengimui neuzpilkite vandens daugiau negu nurodyta ant rezervuaro. DEMESIO: Ligintuvas skirtas vandentiekio vandens naudojimui. Bet geriau pilti svarq venden[, ypac, jaigu vandenkio vanduo per daug kietas. • Darbo pabaigoje visada butina pilnai ispilti vanden[ is rezervuaro. DEMESIO: Po vandens ispilimo is atvésusio ligintuvo, nustatykite j[ vertikaliai (ant pedos) ir jjunkite 2 minutéms maksimalaus sildimosi rezime, po ko atjunkite ligintuvo nuo elektros tinklo. PURSKIMAS • Purskim^ galima naudoti su bet kuriuo darbo rezimu, jaigu rezultate uztenka vandens. • Tam keleta kartq paspauskite purskimo migtuk^. • Spaudziant is léto gausite siaur^ vandens ciurkslQ, o greitai paspaudus ciurkslé bus platesne. SUTINIMAS • Nustatykite termo reguliatoriq I padét[ arba “•••”. • Nustatykite sutinimo reguliatoriq [ isrinkt^ padét[. DEMESIO: Apdégimq vengimui neleisite kontakto su garu, iseinanciu is skyliq ant ligintuvo pado. SAUSAS LIGINIMAS • Jüs galite liginti sausame rezime, net jaigu rezervuaras uzpildytas vandeniu. Taciau ilgai dirbant siame rezime nerekomenduojama pilti per daug vandens [ rezervuar^. • Nustaykite sutinimo reguliatoriq i minimali^ padét[. • Nustatykite termo reguliatorq [ padét[, atitinkanci^ audinio tipui, kur[ Jüs ruosiatés liginti. DEMESIO: Jaigu darbop metu Jums reikia padaryti sutinim^. O rezervuare néra vandens, atjunkite ligintuvo nuo elektros tinklo, ir palaukite, kol jis atvés, ir tik po to pilkite vanden[. GARO SMÜGIS • Si funkcija tarnauja papildomam vienakrtiniam garo padavimui liginant labai suglamzitus audéklo ruozus. • Nustatykite termo reguliatoriq i padét[ arba “•••”. • Nustatykite sutinimo reguliatoriq [ maksimali^ padét[. • Paspauskite sutinimo migtuka. PASTABA: Vandens istékimo is garo skliq vengimui, laikikite sutinimo migtuk^ ne ilgiau kaip 5 sekundes. VERTIKALUS SUTINIMAS • [sitikinkite kad rezervuare uztektinai vandens. www.scarlett-europ...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien